DET HÄR ÄR STRIKEJAKTEN - TÄVLING

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning. Fokus ska vara på utveckling före resultat.

Strikejakten innehåller en tävlingsform för de yngsta bowlarna uppdelad i två åldersklasser, 7-9 år och 10-12. Fokus i den här tävlingsformen är gemenskap, glädje och utveckling. Lagen spelar bakers spelsätt där varje lag kan innehålla 2-5 spelare. Vi spelar varje match i turneringen och räknar resultatet i varje match, men vi sammanställer inga tabeller. Varje tävlingstillfälle innehåller ett moment där individuell utveckling mäts i form av väl beskrivna utmaningar.

Mer information om Strikejaktens tävlingar kommer inom kort.