Lektion 5:3

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET - TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

TIMING

Forts. Timingpunkt 1

Balans & koordination

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

FÄRDIGHET 5 MIN

TIMING

Timingpunkt 1, Övning 1-2-3

1-hands:
Fokuspunkt 1+2 leder till Timingpunkt 1

2-hands:
Starta swingen höger fots häl når ansatsen för att nå timingpunkt 1

TRÄNING 15 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Bygg en "hage" med rockringar.

Hoppa hage.

SERIER 25 MIN

2 serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Hoppa hage, ett ben om det är för lätt.

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE