VAD ÄR STRIKEJAKTEN?

Svenska Bowlingförbundet vill att så många som möjligt ska kunna vara med och bowla hela livet. All bowling för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter. Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna. 

Strikejakten har tagits fram för att stimulera till lekfull inlärning och är anpassad efter barnens motoriska färdigheter. Konceptet lär ut fundamenten inom bowlingsporten och ökar även barnens koordination och balans. Barnen är AKTIVA hela tiden, det är SNABBT och ROLIGT att bowla. Strikejaktens terminer följer skolterminerna och varje termin består av 12 träningstillfällen.

Strikejakten är utformad efter en utvecklingsmodell som heter LTAD, vilket står för Long Term Athlete Development. Det är som namnet antyder en modell som ser en långsiktig utveckling och grund för ett livslångt idrottande. För att barnen ska utvecklas i sin takt är Strikejakten indelad i nivåer och efter varje avklarad nivå delas ett färgat armband ut för att påvisa barnets individuella utveckling.

För att barnen ska få chansen att spela bowling på sina villkor har Svenska Bowlingförbundet tagit fram en matta för att kunna korta av banan från de ursprungliga 18 meterna. Detta gör att när mattan rullas ut på den ordinarie banan så kan barnen bowla från 9, 12 eller 15 meter beroende på ålder och utveckling. Roligt för barnen och de slipper bowla med staket!

Alla som deltar i Strikejakten ska känna sig säkra och verkligen ha kul, oavsett förkunskaper eller ålder. Nära och kära, kompisar eller syskon är även varmt välkomna att vara med.