Lektion 4:3

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET - TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Repetition swing från termin 1&2.
Startposition och svingstart & riktning.

Balans & koordination

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

FÄRDIGHET 5 MIN

STARTPOSITION & swingstart

Att starta swingen i den tänkta spellinjen.

Jobba i slutposition.

2-hands - nya filmer

 

Att starta swingen i den tänkta spellinjen.

Jobba i slutposition.

TRÄNING 15 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

När barnet inte spelar så placera en rockring där hen ska stå på ett ben.

Dedikerad plats för jonglering med ärtpåse/ar. Börja med en och bygg på vartefter.

Stå på ett ben.
Om det är för lätt så hoppa på ett ben.

SERIER 25 MIN

2 serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Jonglera ärtpåsar.

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE