STRIKEJAKTENS SEX TERMINER

Strikejakten är uppbyggd på sex terminer som följer skolterminerna där den första terminen är anpassad efter de yngsta barnen, 7-9 år. Hela den första terminen handlar om en introduktion till bowling i kombination med lek och motoriska utmaningar. Detta blandas med bowlingspecifika övningar.

Vi tror på att barn utvecklas mest kring andra barn i sin egen ålder, därför är träningsgrupperna indelade efter ålder. Lågstadieelever för sig och mellanstadieelever för sig, även om de tränar samma tid.

TERMIN

INNEHÅLL

RIKTAR SIG TILL

Den första terminen är anpassad efter de yngsta barnen, 7-9 år. Terminen är en introduktion till bowling i kombination med lek och motoriska utmaningar. Detta blandas med bowlingspecifika övningar.

Uppflyttning till termin 2 görs i samråd med dig som förälder med barnets utveckling och behov i fokus.

Termin 1 riktar sig till barn i åldern 7-9 år (lågstadieelever) som är nya i bowling

Nu har deltagarna varit med oss under en termin och blivit introducerade till sporten bowling. Termin 2 innehåller nu fler bowlingspecifika övningar där vi särskilt fokuserar på swingen under del första delen av terminen och ansatsen under den senare delen. Vi fortsätter att utmana barnens motoriska utveckling vid sidan av banan och självklart fortsätter vi att ha fokus på att ha roligt när vi bowlar. Vi låter fortfarande varje individ utvecklas i sin egen takt.

Uppflyttning till termin 3 görs i samråd med dig som förälder med barnets utveckling och behov i fokus.

Riktar sig till barn som gått Termin 1 eller är 9-12 år gamla

TERMIN 3

Under termin 3 så börjar vi fokusera mer på de bowlingspecifika övningarna även om de motoriska och koordinativa övningarna bakom banan fortsätter följa med. Terminen börjar med att repetera fundamenten från termin 2 och fortsätter efter det med att synkronisera ansatsen med swingen och introducera olika sätt att släppa klotet.

Uppflyttning till termin 4 görs i samråd med dig som förälder med barnets utveckling och behov i fokus.

Riktar sig till de som gått termin 1 & 2 eller har fyllt 10 år.

Termin 3 fungerar alldeles utmärkt som introduktion av sporten för vuxna nya bowlare.

TERMIN 4

Efter en repetition av termin 3 så kommer termin 4 att innehålla grundteknikövningar som swing, ansats och släppövningar samt korta tävlingsinslag med fokus på utveckling.

Uppflyttning till termin 5 görs i samråd med dig som förälder med barnets utveckling och behov i fokus.

Riktar sig till de som gått termin 3.

TERMIN 5

Som vanligt repeterar vi vad vi lärt oss under föregående termin och kommer under termin 5 fortsätta att utveckla grundtekniken, men här börjar vi att fokusera på vad som händer efter att vi släppt klotet och varför det händer. Vi lär oss om spärrspel, upplinjering men också om underlaget vi spelar på och hur det varierar.

Uppflyttning till termin 6 görs i samråd med dig som förälder med barnets utveckling och behov i fokus.

Riktar sig till de som gått termin 5, oavsett ålder.

TERMIN 6

Termin 6, som är den sista i terminen detta koncept, tar upp alla delar av den tekniska och taktiska delen av sporten. Denna termin kan barnen repetera flera gånger för att förfina sina färdigheter. Efter den här terminen är ditt barn redo att tävla på lika villkor som andra barn i hens åldersgrupp.

Kom ihåg att det alltid finns något mer att lära sig om den här fantastiska sporten.

Riktar sig till de som gått termin 5, oavsett ålder.