Lektion 7:1

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET & TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Dagens lektion är Timing.
Vi introducerar den 3 sista stegen i ansatsen.

Krypa & Hoppa
Kasta & Fånga

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

Inspiration till uppvärmning för barn.

NY FÄRDIGHET 5 MIN

ANSATS, 3-4-5TRÄNING 15 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Starta swingen när klotet passerar benet på bakåt i swingen.
Kom ihåg att detta är introduktion.

Bakom banan sätter vi upp en häck och lägger en rockring framför den.

Kryp under häcken och hoppa in i rockringen.

SERIER 20 MIN

Serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Bakom banan ställer vi upp 3 kinahattar med en halvmeters mellanrum och lägger en rockring en meter från den första.
Varje barn har tre ärtpåsar att kasta mot kona 1, sen mot kona 2 osv.

Kasta ärtpåse mot konor.

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND
Ge alla beröm och uppmuntran!

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE