Lektion 4:1

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET & TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Dagens lektion är upplinjering.
grunden för att swinga klotet i rätt riktning.

Gå på linje. Balans.

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

Inspiration till uppvärmning för barn.

NY FÄRDIGHET 5 MIN

UPPLINJERINGTRÄNING 15 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Gå på linje.
Tejpa en linje bakom banan.

SERIER 20 MIN

Serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Stå på ett ben i en rockring när barnet inte spelar.

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND
Ge alla beröm och uppmuntran!

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE