Lektion 1:1

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET & TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 15 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Lektionen idag är en introduktion till hur vi swingar klotet, både med en hand och med två.

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

Inspiration till uppvärmning för barn.

NY FÄRDIGHET 5 MIN

ATT VÄLJA KLOT
När du swingar med en hand och ska välja klot är det viktigt att tänka på vikten och passformen på hålen, framförallt tumhålet.

När du swingar med bägge armarna kan du välja ett något tyngre klot och då är fingerhålen viktigare att de passar

Låt detta ta den tid det kräver, fundamentet är swingen och det är svårt att swinga med ett "illa" anpassat klot.


Spelaren ska kunna hålla klotet som i filmen för att det ska lagom tungt.

Välja klot.

TRÄNING, 10 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Stå på ett ben i en rockring.

SERIER, 20 MIN

Serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Stå på ett ben i en rockring när barnet inte spelar.

SAMLING, 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND
Ge alla beröm och uppmuntran!

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE