Lektion 1:3

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET - TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Repetition swing från termin 1&2.
Vilken swing föredrar spelaren?

Balans & koordination

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

FÄRDIGHET 5 MIN

FÄRDIGHETENS NAMN
Beskriv och visa hur vi övar färdigheten och varför.

Idag repeterar vi Sving, både för 1-hands & 2-hands.

Målet med övningen i 1-hands är att uppleva en fri och avspänd sving.

Svingpåsen är en mycket bra övning för det.

Fokus skall vara på att låta klotet göra svingen och om spelaren använder muskler för att svinga så kommer påsen att "rycka" i armen.

Svingvaggan

2-handssvingen övas bäst i positionen där spelaren har tagit det tredje steget (byt film till höger)
Här ska fokus vara på att klotet ligger mot spelarmen och att icke spelarm trycker klotet mot spelarmen.
Under svingen ska fokus vara på att..... svinga fritt från överkroppen i den tänkta spellinjen (riktningen slaget ska i banan)

TRÄNING 15 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Dedikerad plats för jonglering med ärtpåse/ar.
Börja med en och bygg på efter barnets förmåga.

Jonglera ärtpåsar.

SERIER 25 MIN

2 serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Heja på dina kompisar.

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE