Lektion 8:3

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET - TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Släppet
Introduktion till släpprörelsen

Koordination & Räkna

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

FÄRDIGHET 5 MIN

SLÄPPET

Släpprörelsen är lika för både 1-hands & 2-hands.
Fokus på att handen är rakt bakom klotet under swing och släpp.

TRÄNING 15 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Markera en plats för aktivitet bakom banan.

Rulla boll

SERIER 25 MIN

2 serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

hur många käglor står kvar?

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE