Lektion 2:1

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET - TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Dagen lektionen  handlar om grunderna i swingen.

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

FÄRDIGHET 5 MIN

Eftersom swingarna skiljer sig en del är det viktigt att vara tydlig i sina instruktioner beroende på vilken swing de för tillfället föredrar.

TRÄNING 20 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Bakom banan så tränar vi balans och koordination.

Idag - stå på ett ben när din kompis bowlar.
Anvisa en plats för övningen - tex en rockring ur tränarväskan.

SERIER 20 MIN

2 serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Forts. balans

SAMLING

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND
Berätta om nästa lektion

5 MIN