Lektion 10:1

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET & TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Dagens lektion är Timing med fokus på starten.

Krypa & Hoppa Balans

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

Inspiration till uppvärmning för barn.

NY FÄRDIGHET 5 MIN

TIMING - Starten

1-hands:
När vänster fots häl (Högerhänt spelare) når ansatsen så startar swingrörelsen. (fokuspunkt 1)
När höger häl når ansatsen så ska klotet vara på väg ner. (Fokuspunkt 2)

2-hands:
När höger fot startar (Steg 2,Högerhänt spelare)  startar swingrörelsen. (fokuspunkt 1)
När höger fot är helt i ansatsen så ska klotet vara på väg ner. (Fokuspunkt 2)
TRÄNING 15 MIN

Instruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!


Kryp under häcken och gå upp på balansplattan (alt. stå på ett ben)

SERIER 20 MIN

Serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.
Ställ upp en häck och en balansplatta efter varandra.

Kryp under häcken och gå upp på balansplattan (alt. stå på ett ben)

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND
Ge alla beröm och uppmuntran!

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE