Lektion 6:2

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET - TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Precision
startposition & upplinjering

Balans & koordination

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

FÄRDIGHET 5 MIN

PRECISION

Startposition, Upplinjering & start

TRÄNING 15 MIN

Ställ upp häckar 5 fot från övertrampslinjen (mattan medan de spelar från den).

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Markera en plats för aktivitet bakom banan.

Indiansteg

SERIER 25 MIN

2 serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE