Lektion 9:1

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET & TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Dagens lektion är Startposition & Swingstart

Krypa & Hoppa Balans

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

Inspiration till uppvärmning för barn.

NY FÄRDIGHET 5 MIN

SWING, Startposition & Start
TRÄNING 15 MIN

Starten
1-hands:
Utgå från startpositionen.
Swingstarten ska vara en lätt uppåtrörelse.

2-hands:
Använd övning 1-2-3.
Swingstarten kan vara en lätt uppåtrörelse.

Instruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!


Kryp under häcken och gå upp på balansplattan (alt. stå på ett ben)

SERIER 20 MIN

Serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Bakom banan ställer vi upp 3 konor med en halvmeters mellanrum och lägger en rockring en meter från den första.
Varje barn har tre ärtpåsar att kasta mot kona 1, sen mot kona 2 osv.

Kasta ärtpåse mot konor.

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND
Ge alla beröm och uppmuntran!

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE