Lektion 11:1

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET & TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Dagens lektion är Timing med fokus på Timingpunkt 1

Krypa & Hoppa Balans

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

Inspiration till uppvärmning för barn.

NY FÄRDIGHET 5 MIN

TIMING - Starten

1-hands:
När vänster fots häl (Högerhänt spelare) når ansatsen så startar swingrörelsen. (fokuspunkt 1)
När höger häl når ansatsen så ska klotet vara på väg ner. (Fokuspunkt 2)


2-hands:
När höger fot startar (Steg 2,Högerhänt spelare)  startar swingrörelsen. (fokuspunkt 1)
När höger fot är helt i ansatsen så ska klotet vara på väg ner. (Fokuspunkt 2)
TRÄNING 15 MIN

Beskriv timingpunkt 1 i ord...

Instruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!


Bild på optimal timing både 1-hands & 2-hands

Kryp under häcken och gå upp på balansplattan (alt. stå på ett ben)

SERIER 20 MIN

Serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Ställ upp en häck och en balansplatta efter varandra.

Kryp under häcken och gå upp på balansplattan (alt. stå på ett ben)

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND
Ge alla beröm och uppmuntran!

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE