Lektion 11:2

Alla lektioner följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion.
Så här går en lektion till i Strikejakten:

SAMLING - alla samlas och ropas upp.
UPPVÄRMNING - gemensam uppvärmning.
NY FÄRDIGHET - Beskrivning och demonstration av ny övning.
TRÄNING - Tid att träna på övningen.
SERIER - 2 serier á 5 rutor.
SAMLING - Utvärdering och utdelning av uppgraderade armband samt info om kommande lektion.

AKTIVITET - TID

ÖVNINGSBESKRIVNING

ÖVNING - METODSTÖD

BAKOM BANAN

SAMLING 5 MIN

INTRODUKTION
och upprop av deltagare.

Hela ansatsen

Koordination & Räkna

UPPVÄRMNING 5 MIN

Beskrivning av uppvärmning.
Vilka övningar i dag?

FÄRDIGHET 5 MIN

TIMING & SLÄPP

1-hands: Sista steget in i slutposition samt släpp (Rulla)

2-hands: Steg 4+5 in i slutposition samt släpp (Rulla)

Släpprörelsen är lika för både 1-hands & 2-hands.
Fokus på att handen är rakt bakom klotet under swing och släpp.

TRÄNING 15 MIN

Intruera och korrigera vid behov.
Beröm och motivera!

Markera en plats för aktivitet bakom banan.
Rulla olika bollar.

Rulla boll

SERIER 25 MIN

2 serier á 5 rutor

Vi spelar 5-rutorsserier, anpassat efter armbandsfärg.

Vilken kägla står längst fram?

SAMLING 5 MIN

UTVÄRDERING - UTDELNING AV NYA ARMBAND

BERÄTTA OM NÄSTA TILLFÄLLE