Termin 2

Nu har deltagarna varit med oss under en termin och blivit introducerade till sporten bowling. Termin 2 innehåller nu lite mer av de bowlingspecifika övningar där vi särskilt fokuserar på swingen under del första delen av terminen och ansatsen under den senare delen. Vi fortsätter att utmana barnens motoriska utveckling vid sidan av banan och självklart fortsätter vi att ha fokus på att ha roligt när vi bowlar och låter varje individ utvecklas i sin egen takt.

"Uppflyttning" till termin 3 görs i samråd med dig som förälder med barnets utveckling och behov i fokus.